Kulunut kesä ja alkutalvi on ollut vilkasta aikaa politiikan saralla. Hallitus on tuonut paljon uusia ja uudistavia lakeja eduskunnan käsittelyyn. Lapin kannalta tärkeä on esimerkiksi käräjäoikeusverkoston uudistus. Se tehostaa hyvää oikeudenhoitoa. Eduskunta lisäsi lain valmistelussa istuntopaikoiksi Sodankylän, Utsjoen ja Inarin kunnat. Samalla edellytettiin että saamen kieli huomioidaan. Tärkeää on saada laadukkaita ja asiantuntevia päätöksiä. Maailma on muuttunut ja erityisosaamista tarvitaan hometalo tai terveyteen liittyvissä riidoissa.

Olen omalta osaltani kiinnittänyt huomion muun muassa Suomen ja Norjan väliseen Tenon kalastussopimukseen. Jätin asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen maa-ja metsätalousministerille. Ministeriö perehtyi mielestäni hyvin tuohon kysymykseen. Kysymyksen seurauksena on tehty selvitys millaisia vaikutuksia uusi sääntö aiheuttaa. Toki me lappilaiset tiedämme erittäin hyvin millaisia nuo vaikutukset ovat. Utsjokisen yrittäjän tuloihin on tullut uskomaton monttu. Satoja vuosia samoilta rannoilta kalastanut suku on menettänyt oikeutensa.

Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi piti olla helppoa kun hallitus saattoi voimaan asiaa koskevan lain. Ikävä kyllä se muutos ei ole mahdollista ilman erityisjärjestelyjä. Käytännössä vain haja-asutusalueella, siis ei kaavoitetulla alueella oleva loma-asunto voidaan muuttaa yksinkertaisesti vakituiseen asumiseksi asunnoksi. Tällä on suuri merkitys, koska on arvioitu että vaikkapa Saariselälle ja Luostolle muuttaisi paljon ihmisiä, jos loma-asunto voitaisiin muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen.

Ympäristöministeri vastasi ja tulkintani mukaan kaava-alueilla kunta voisi jo nyt tehdä sellaisia kaavamerkintöjä, jotka sallivat ympärivuotisen asumisen myös kaikissa asuinrakennuksissa, olkoonpa niiden pääasiallinen käyttötarkoitus mikä tahansa, kunhan vain kysymys on asumiseen tarkoitetusta rakennuksesta. Niinpä esim. hotellissa voisi asua vakituisesti, jos siihen jollakulla olisi varaa. Tosin Tiilikainen sanoo vastauksessaan, että rakennuspaikkoja voidaan kaavoittaa samoilla alueilla niin pysyvään asumiseen kuin vapaa-ajan asumiseenkin, mutta asian voi tulkita niinkin, että rakennuspaikkaa ei tarvitse määritellä muuten kuin asumiseen tarkoitetuksi, jolloin rakennusta voidaan käyttää kumpaankin tarkoitukseen. Asiasta pitää tietysti olla kaavassa asianmukaiset merkinnät.

Perussuomalaiset hajosi ja jakaantui halla-aholaiseen radikaalisiipeen ja maltilliseen soinilais-terholaiseen siipeen. Itse olen löytänyt poliittisen kotini Sinisestä puolueesta (pian rekisteröity). Puolue on maltillinen ja kansanvaltainen. Itse en ymmärrä halla-aholaisten liittoa natsitaustaisen Ruotsi Demokraattien ja Saksan äärioikeiston kanssa.