Lappi

Lappi on elinvoimainen, korkeasti osaava ja itsetuntoinen maakunta. Me luomme Suomelle hyvinvointia huomattavasti enemmän kuin saamme muulta Suomelta.

Matkailu luo ja tuo työllisyyttä. Työllisyyden vaaliminen on  edellyttää laadukasta koulutusverkostoa aina kouluasteelta yliopistoon. Maakunnan tulee tarjota omilleen ja muualta tulleille laadukasta työtä ja koulusta.

Lappi on Suomen luonnonvarojen aarre-aitta. Meillä on suurin osa vesivoiman tuotannosta ja kaivosten raaka-aineista. Meidän tulee saada olla mukana noiden voimavarojen hyödyntämisessä. Luontoa on kyettävä kestävästi kehittämään ja hyödyntämään. Maakunnan luonto elää ihmisten ja luonnon perinteisen tasapainon ehdoilla. Lappi ei ole myöskään siirtomaa.

Arktinen osaaminen on Lapin vahvuus. Meidän on aktiivisesti kehitettävä Arktista osaamista ja yhteyksiä Arktisella alueella. Meidän on kehitettävä raja-yhteistyötä ja luoda sitä kautta vahvuuksia pohjoisen alueen suurten hankkeiden vahvistamiseksi.

Saamelaiset ovat Lapin maakunnan vahvuus ja voimavara. Meidän tulee vahvistaa yhteistyötä siten, että vaikeat asiat voidaan ratkaista molempia osapuolia, niin saamelaisia kuin muita lappilaisia tyydyttävällä tavalla.