Miksi ja minkä vuoksi

Sinisellä puolueella on tulevaisuus. Sen tulevaisuuden perusta ovat suomalaisen työväestön ja keskiluokan ihmiset ja hyvinvointi. Suomalaisuus on arvoa ja arvoja joita ei tarvitse hävetä. Suomalaisuus ei ole rasismia, mennyt on muovannut meistä realisteja.

Lapsiperheiden on voitava itse päättää kuinka huolehtia lastensa hoito, palveluseteleillä. Perhevapaat ovat perheen valinta, äiti työssä ja isä kotona, ilman osoittavia normeja kuinka se tehdään.

Koulutus on oltava keskeisellä sijalla yhteiskunnassa. Koulutuksen tulee vastata yhteiskunnan murroksiin ja elämänaikaiseen oppimiseen

Työn tekeminen on tehtävä kannattavaksi. Verotus ei saa syödä ostovoimaa ja hyvinvointia. Työn tekeminen on kortistoa järkevämpää.

Maakunta on suomalaisen politiikan tulevaisuuden ydin, perusta. Maakunnissa ihmisillä on mahdollisuus yhteisesti sopia palvelujen saatavuus ja tuottaminen.

Yrittäminen on oltava kannattavaa, rasite ei saa olla kohtuuton yrittäjäeläke. Arvonlisän veroraja on oltava 50 000 euroa. Pienen yrityksen elinmahdollisuuksia on tuettava, yrittäminen ei saa olla aasuolakaivos vailla toivoa.

Suomalainen luonto ei voi olla Euroopan hiilinielu. Suomessa on Ruotsin ohella ainoat Pohjois-Euroopan havumetsät. Me osaamme huolehtia metsistämme kestävästi. Metsät tuovat työtä ja toivoa. Katajainen metsäkansa uskoo luonnon kestävään käyttöön. Luonto ei enää vaadi kahleita tuekseen.

Suomalaisuuden perusta ovat kristilliset arvot mutta me hyväksymme muut uskonnot rikkautena. Vapaus olla vapaa kaikesta uskosta on oikeus.