Suomi maailmalla

Suomi on ollut Venäjän rajanaapuri tuhannen vuotta. Me olemme oppineet elämään, hyvässä ja pahassa Venäjän kanssa. Venäjän kanssa on kyettävä elämään ystävänä ja samalla kauppakumppanina. Me olemme Venäjän erityisasiantuntijoita.

Ruotsi on ollut maamme emämaa 700 vuotta. Nuo siteet on hyväksyttävä mutta tasavertaisina kumppaneina. Samalla koko Pohjolan yhteistyöhön on panostettava. Norja on rajanaapurimme ja ystävämme.

EU on olemassa ja sen tosiasian hyväksyminen on tämän hetken reaalipolitiikkaa. Meidän tulee huolehtia ettei EU:sta tulee liittovaltiota. Pikemminkin meidän on kehitettävä EU:a hyväksymään kunkin jäsenmaan omaleimaisuus ja omat lait.

Pakolaisen hyvinvointi on helpointa hoitaa hänen kotimaahansa. Kehitysyhteistyö luo perustan sille ettei maahamme suuntaudu turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten tulvaa.

Maamme nojaa jatkossakin omiin asevoimiin ja rajavalvontaan. Yhteistyö lännen sotavoimien kanssa on tärkeää mutta Natoon meillä ei ole kiire. Suomalainen maanpuolustus nojaa edelleen yleiseen asevelvollisuuteen. Poikamme ja tyttömme oikeus on osallistua myös kansainväliseen kriisinhallintaan.