Sote-uudistus, käytännössä valinnanvapaus mullistaa suomalaisen yritystoiminnan ja yrittävien ihmisten mahdollisuudet. Yrittäjien ja yrittäjähenkisten on herättävä viimeistään nyt. Innostuneet ja kasvuhakuiset yritykset ja yrittäjähenkiset ihmiset saavat aivan uuden kasvupohjan. Kasvupohja tarjoaa elintilaa monenlaiselle yritystoiminnalla ja innovaatiolle. Soteuudistus ei ole pelkästään sosiaali- ja terveysalaa edustavien yritysten kasva-alusta, vaan hyvin paljon muuta. Me Siniset näemme, että nimenomaan kotimaiset pienet ja keskisuuret yritykset voivat sekä ymmärtävät ryhtyä jo valmistelemaan uutta aikaa ja kasvua.

Nyt on aika toimia ja aloittaa valmistelut. Sinisten valinnanvapausohjelma kohdentuu kotimaisen yritystoiminnan tukemiseen. Me haluamme, että pienyrityksillä on mahdollisuus menestyä ja kasvaa tulevaisuuden Suomessa. Yrittäjyys on luotava mahdollisuudeksi, josta nousee tulevaisuuden kasvuyrityksiä. Me haluamme vahvistaa pienten yritysten kilpailukykyä ja menestymisen edellytyksiä. Tämä merkitsee avointa vuorovaikutusta yritystoimijoihin ja yrittäviin ihmisiin. Meidän on luotava mahdollisuus siihen, että he, yrittävät ihmiset löytävät sisäisen yrittäjyyden.

Siniset haluavat auttaa yrittäviä ihmisiä tai jo toimivia yrityksiä. Valinnanvapaus on positiivinen mahdollisuus. Positiivinen mahdollisuus on valinnanvapauden tarjoamaa uutta menestyksen tietä. Menestyksen löytäminen velvoittaa yhteiskunnan velvollisuutta panostaa yrittäjyyden koulutus mahdollisuuksiin. On luotava uudenlaisia yrittäjyyttä tukevia koulutuksia, liike-elämän eri alueilla niin että pk yritykset ja tulevaisuuden yrittäjät voivat niitä hyödyntää. Tämä korostaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen velvollisuutta täydentää opetusta sekä koulutus tukemaan tulevaa sote-maakuntaa.

Edellytysten luominen merkitsee sitä, että yrittävä ihminen saa koulutusta ja opetusta, voidakseen ottaa vastaan kasvun haasteet. Kasvun haasteet ja mahdollisuudet on kyettävä koulutuksen ennakoimaan. Tämä merkitsee sitä, että yrittäville tai sellaiseksi itsensä kokeville on tarjolla mahdollisuuksia. Yritystoiminnan mahdollisuudet luodaan Sinisillä ajatuksilla, ei illuusiolla ja höttöpuheilla vaan aidolla avulla. Aito yhteiskunnan apu on koulutuksen ja opetuksen lisäksi myös paljon muuta.

Kasvua ja työllisyyttä syntyy vireän yritystoiminnan kautta. Vireä yritystoiminta merkitsee Sinisten mielestä kykyä ja taitoa verkottua. Yritysten on kyettävä luomaan yhteistyötä keskenään sekä maakunnallisten ja alueellisten julkisten toimijoiden kanssa. Näin voimme tuoda vastapainoa supersuurille, monikansallisille terveysjäteille. Menestys syntyy siis osaavien, verkottuvien ja suomalaisia arvoja korostavien yrittäjien ja yritysten toimesta. Soten valinnanvapaus on siis suunnaton mahdollisuus, jossa kasvuhakuiset ja kestävää kehitystä hakevat yritykset tulevat menestymään. Syntyy hyvin suuri mahdollisuuksien maailma, jossa vain taivas on rajana ja kattona.

Me Siniset luomme positiivista ja myönteistä yhteiskuntaa. Sote- ja maakuntauudistus ovat esimerkkejä siitä kuinka me Siniset olemme ottaneet vastuun tulevaisuuden kehittämisestä. Me emme halua jämähtää yhteen asiaan tai menneisyyteen, vaan katsomme uuteen maailmaan. Uusi aika on maailman muutosten hyväksymistä ja muutoksen ottamista omiin käsiin.

Matti Torvinen

Puoluesihteeri, kansanedustaja, Siniset rp