Vapaa-aika

Liputetaan suomalaisen vapaa-ajan puolesta. Kulttuuri ja luonto, liikunta ja hyvinvointi.

Ihmisen hyvinvoinnin perustan luo vapaa-aika, aikaa itselle ja perheelle, läheisille tai ihan vain yksin olemiselle. Sen vuoksi hyvinvointiin tuleekin panostaa.

Lähiliikuntapaikat ovat tämän ajan mahdollisuus, autoilu kuluttaa ja vie aikaa. Lähiliikuntapaikkoja voivat olla yhteiset aktiviteettipuistot ja läheinen puistomainen metsä, luonto.

Pyöräily säästää mielettömästi yhteisiä voimavaroja. Auton vaihtaminen työmatkapyörään tai vapaa-ajan kohdentaminen pyöräilyyn säästää terveydenhoidossa hurjia summia.

Suomalainen kulttuuri on osa meidän, minun arvopohjaa. Taide antaa vapauden ajatuksille ja kasvamiselle. Suomalaisuus kulttuurissa on myös moniarvoista, muillekin annetaan sijansa, saadaan ja annetaan vaikutteita.

Metsä on hyvinvoinnin perusta. Metsät tuottavat marjoja ja liikkumisen vapautta. Yhdelle rentouttavan metsästyshetken, toiselle mielenretken samoillen.

Minun mielenmaisemani on suomalainen luonto, kulttuuri ja liikunta perustana.